OM

SOFTROBOT

SoftRobot bygger digitala lösningar med hjälp av teknologi i akt av att hålla Sverige i fas med den tekniska utvecklingen. Därför skapade SoftRobot Aiida för att effektivisera bl a administration och mycket mer.

Aiida är en AI som läser, sparar och strukturerat information oavsett om det är från en skannad fil, dokument eller en bild. Informationen finns tillgänglig och Aiida kan sedan använda denna tack vare hennes artificiella intelligens. Aiida lär sig av sina misstag och är en otrolig tidsbesparing och effektiviserar vardagen eller jobbet

SoftRobot videokampanj för Aiida

Uppföljning

För att se till att inläggen alltid träffar bra så följer vi alltid upp våra inlägg och reklamer genom att granska vad som ger mest interaktion och vad som når ut till flest. Detta rapporteras tillbaka till kunden, Sot Robot Aiida månatligen.

Sociala medier

Med ett stadigt budskap, en tydlig kampanj och med bra material sköter vi nu Soft Robot Aiidas plattformar.

Här innebär det att vi sköter alla inlägg som publiceras på Instagram, Facebook och Twitter, dessutom sköter vi Soft Robot Aiidas Linkedin-konto och sköter Facebook ads.Vi besvarar kommentarer och ser till att ha en bra relation till följarna.

Zietz har en inläggskalender för att båda parter ska veta hur schemat för vad som kommer upp när, och har en transparent och nära kommunikation med vår kund.

Material

Vi har tagit fram stilbilder och reklamfilm åt Aiida.