OM

SMART DESIGN

Smart Design kom till oss för att skapa en hemsida och innehåll till företagets sociala medier. Vi skapade en hemsida som fungerar som ett showroom tillsammans med bilder och videos som vi skapade. Vi har även skrivit all copy på hemsidan och hjälp till att starta upp instagram och facebook. 

Previous
Next

Uppdrag

Kamelia Samhällsfastigheter utvecklar och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter med ett långsiktigt perspektiv. För att lyckas med det måste de utvecklade bostäderna vara attraktiva för hyresgästerna samtidigt som de ska ha råd att bo där. 

Hemsida

Här hittar ni slutresultatet av hemsidan.
smart design hemsida