OM

KARLA CAFÉ

Karla Café är stationerat på Östermalm. Det är både ett café och en restaurang med visionen att kunna passa alla behov. Karla Café arbetade inte med några sociala medier innan de kontaktade oss. De hade inte heller en uppdaterad hemsida vilket de ville ha. 

Vi hjälpte till att från grunden starta upp deras sociala medier och byggde en ny hemsida. Vi producerar både rörligt material och stilbild för Karla Café. Deras sociala medier sköts av oss vilket inkluderar marknadsföringen, copy, samarbeten och skapa ett tilltalande flöde.

Hemsida

Till Karla Café skapade vi en hemsida från grunden som skulle hjälpa kunderna, gamla som nya, att hitta information om cafét. Information om öppettider, adress och menyer finns lättillgängligt på hemsidan.

Sociala medier

De sociala medierna som Karla café har sköter vi. Allt från instagram planering till att uppdatera Facebook med viktig information. All marknadsföring sköts även via oss så som facebook ads. Vi följer upp all respons från inläggen och ser till att det som publiceras får spridning. Kommunikationen mellan kund och företag sköts av oss.

Material

Vi har skapat material till Karla café som använts för såväl hemsidan som sociala medier. Från idé till färdig produkt.

Event

Tillsammans med Karla Café har vi arrangerat events med andra företag så som Olympus. Detta är ett effektivt och bra sätt att ta fram content på.

Uppföljning

Alla målgrupper är olika och vi följer därför upp och rapporterar månatligen till Karla Café om hur det går för olika inlägg och reklam samt vad vi ska satsa på för att få bäst respons i framtiden.

Hemsida

Här hittar ni slutresultatet av hemsidan.
karla cafe hemsida