Devi

Devi kom till oss med en önskan om att skapa innehåll till sitt företag. Vi började med en workshop där vi lärde känna varandra och Devis behov. I slutet av dagen hade vi hittat fyra API:er som Devi ville uppnå.

  1. Konvertera fler leads
  2. Få fler säljare
  3. Öka varumärkeskännedomen
  4. Öka engagemanget hos följarna

Utöver dessa mål har vi även skapat en kommunikationsstrategi, varumärkesstrategi och en SoMe strategi. Vi har hjälpt Devi med att sätta upp deras mål, vision och värdeord. De har fått ett spår som kommer leda dem till att överta förstaplatsen i branschen.

OM

KAMELIA

Kamelia Samhällsfastigheter utvecklar och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter med ett långsiktigt perspektiv. För att lyckas med det måste de utvecklade bostäderna vara attraktiva för hyresgästerna samtidigt som de ska ha råd att bo där. 

Uppdrag

Kamelia Samhällsfastigheter utvecklar och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter med ett långsiktigt perspektiv. För att lyckas med det måste de utvecklade bostäderna vara attraktiva för hyresgästerna samtidigt som de ska ha råd att bo där. 

Hemsida

Här hittar ni slutresultatet av hemsidan.
kamelia hemsida