Devi kom till oss med en önskan om att skapa innehåll till sitt företag. Vi började med en workshop där vi lärde känna varandra och Devis behov. I slutet av dagen hade vi hittat fyra API:er som Devi ville uppnå.

  1. Konvertera fler leads
  2. Få fler säljare
  3. Öka varumärkeskännedomen
  4. Öka engagemanget hos följarna

 

Utöver dessa mål har vi även skapat en kommunikationsstrategi, varumärkesstrategi och en SoMe strategi. Vi har hjälpt Devi med att sätta upp deras mål, vision och värdeord. De har fått ett spår som kommer leda dem till att överta förstaplatsen i branschen.

Tonalitet

Vi har skapat Devis tonalitet gällande både text, bild och form. Genom att vi arbetar med helheten och under en längre tid formas tonaliteten och blir tydlig.

Hemsida

Den nya hemsidan kommer att lanseras i januari 2021

Föregående
Nästa

Aktivera ditt erbjudande

För att aktivera ditt erbjudande behöver kassören se att du förbrukar din kod. Visa upp din telefon och när du trycker på förbruka knappen.