Devi

Devi kom till oss med en önskan om att skapa innehåll till sitt företag. Vi började med en workshop där vi lärde känna varandra och Devis behov. I slutet av dagen hade vi hittat fyra API:er som Devi ville uppnå.

  1. Konvertera fler leads
  2. Få fler säljare
  3. Öka varumärkeskännedomen
  4. Öka engagemanget hos följarna

Utöver dessa mål har vi även skapat en kommunikationsstrategi, varumärkesstrategi och en SoMe strategi. Vi har hjälpt Devi med att sätta upp deras mål, vision och värdeord. De har fått ett spår som kommer leda dem till att överta förstaplatsen i branschen.

OM

CARLSHAMN

Vi fick i uppdrag att ta fram en 3D animering av Carlshamns nya växtbaserade produkt.

I om med att den ny produkten är växtbaserad så önskades något naturligt i form av blad som täckte paketet och som sedan skulle blåsa bort och avslöja den nya smaken från Carlshamn.

Video skulle passa flera format så som sociala medier och många olika storlekar på skärmar i olika butiker och köpcentrum.

Mall of scandinavien

Vart visades kampanjvideon?

Vår reklam visades succesivt på varierande platformar och ställen, som Mall of Scandinavia. Tv4 play, Youtube och även över 5000 olika ICA-butiker i Sverige.

  • Youtube
  • Tv4 Play
  • Sociala medier
  • Över 5000 Icabutiker
  • Täby centrum (LED skärmar)
  • Mall of Scandinavas skärmar

Vår process